fbpx

Co to jest Design Sprint? Skąd takie wielkie „bum” na niego?

Czym jest sprint projektowy?

Design Sprint to dynamiczna metoda kreowania nowych konceptów i rozwiązywania problemów poprzez projektowanie, prototypowanie i testowanie pomysłów. Zespół składający się z niewielkiej liczby projektantów (choć nie tylko, do projektu warto też zaprosić np. programistów czy ludzi odpowiedzialnych za marketing), na przełomie 5 dni rozwija projekt i szuka najlepszych rozwiązań w celach dostarczenia produktu, najlepiej spełniającego oczekiwania przyszłych użytkowników i klienta. Należy zaznaczyć, że metodą design sprintu nie wykonuje się tylko zleconego komercyjnego projektu. Można nim również opracowywać ogólne rozwiązania i uniwersalne komponenty, dzięki którym wdrażanie ich w przyszłych projektach przyśpieszy czas finalizacji innych zleceń. Tak więc DS, jest to narzędzie do opracowywania rozwiązań, prototypowania idei i szybkiego testowania ich. Przy możliwe jak najmniejszych inwestycjach czasowych, w możliwie najbardziej realnym środowisku. Dzięki temu, w krótkim czasie możemy zobaczyć faktyczny sens, wady i zalety podejmowanego projektu.

Skąd wziął się Design Sprint?

Metodologia Design Sprint została opracowana w Google, w celach rozwoju kultury UX i rozwoju praktyk kierowania projektowaniem w całej organizacji. Był to zabieg, w celach osiągnięcia jak najlepszego sposobu zarządzania projektem i zadaniami zespołów kreatywnych. Wiele z nich eksperymentowało z różnymi metodami od tradycyjnej praktyki UX, zarządzania strategicznego, a nawet psychologii. Stosując je jako most mający na celu uspójnić pracę w zespołach. Wynikowo okazało się, że metoda DS daje dużą elastyczność i w krótkim czasie pozwala osiągać widoczne efekty podczas pierwszych etapów prac projektowych.

Etapy Design Sprintu.

Zalecany, pierwotnie opracowany proces składa się z pięciu faz: understand, diverge, decide, prototype i validate (zrozum, zdefiniuj, zdecyduj, zaprototypuj i zbadaj). W skrócie; jak nie trudno zauważyć, pierwszym krokiem jest zrozumienie projektu i zadanie sobie fundamentalnych pytań: co, kto, gdzie, dlaczego? Koniecznie też należy opracować kim będzie użytkownik i przeanalizować wstępne dane środowiskowe. Po zdefiniowaniu i określeniu założeń, kolejnym krokiem jest burza mózgów i zgromadzenia jak największej ilości pomysłów. Gdy po przedyskutowaniu najlepszych z nich i odrzuceniu najmniej efektywnych i rozsądnych dojdziemy do wstępnej wizji produktu trzeba go przenieś „na papier”; papier dużo znosi, nie należy więc bać się kreśleń, zgnieceń i potargań w celu zwizualizowania naszych myśli. Gdy wszyscy zaakceptują fizyczną koncept naszego projektu, nadchodzi czas na dokonanie jego prototypu i przebadania wcześniej zebranej grupy testerów. Należy pamiętać, że to właśnie te ostatnie testy wyznaczą i ocenią nasz cały trud poprzednich dni.

Zarówno ilość etapów, czas poświęcony na poszczególne z nich, jak i ilość dni, można korygować zależnie od potrzeb i poziomu zaawansowania projektu.

W celu sprawdzenia bardziej rozpisanego i wypunktowanego rozkładu prac, odsyłam do linku na samym dole artykułu; w którym Google prezentuje swoje sugerowane rozwiązania.

Warto!

Czas to pieniądz (a tym bardziej kiedy programista musi poświęcić dodatkowe 2 dni na zmiany w projekcie). Design Sprint to świetne narzędzia, przemyślane i opracowane z myślą o procesach kreatywnych, które nigdy nie są takie same, a rozwiązywanie problemów rządzi się swoimi prawami. Po drugie, ta metoda angażuje zespół i pozwala poczuć się odpowiedzialnym za projekt. Przez bezpośrednią pracę projektanów dochodzi do różnorodnych wniosków, wpływających lepiej na finalny efekt produktu. Poza tym DS to prosta metoda, która najzywajniej się sprawdza. Czemu więc nie korzystać z pewnych rozwiązań, które na ten moment przynoszą same pozytywne rezultaty.

Chcesz spróbować? Wypróbować pod naszym okiem tą metodę? Zapraszamy do kontaktu: https://imtu.pl/kontakt/

Uwaga!

Należy pamiętać, że Design Sprint nie nadaje się do wszystkich projektów. Pamiętajmy, że powstał on do skrócenia procesu podejmowania decyzji; często, bez konieczności budowania całego rozwiązania, a tylko do opracowania najistotniejszych rozwiązać i do szybkiego urzeczywistnienia hipotez. Dla dużych projektów DS będzie tylko rozsądnym wstępem poprzedzającym resztę prac.

Linki:
https://designsprintkit.withgoogle.com
https://www.gv.com/sprint/

Adam Policht
Z wykształcenia projektant/grafik. Łączy wiedzę teoretyczną z aktywną praktyką jako projektant. Nie przekłada estetyki i wyglądu, nad użyteczność i czytelność projektów (choć przychodzi mu to niekiedy z bólem). Poszerza wiedzę przez duży indywidualny wkład w cały proces kreowania produktów wychodzących z imTU.